Login | Sign up
bebebehren

1 (9)

May 25th 2018, 3:38 pm
Posted by bebebehren
41 Views
token facebook là gìShare Code Get Token Facebook Full Quyền (74 Quyền)
Như các bạn đã biết cookie là một chuỗi kí tự được server lưu lại thay cho SESSION để nhớ các dữ liệu ví dụ như đăng nhập từ máy Shopper. Bạn quản lý số lượng lớn nick Fb và có rất nhiều lời mời kết bạn Bạn không thể login từng account đề đồng ý hết được vì nó mất quá nhiều thời gian mà mỗi ngày , mỗi người chỉ có 24h đồng hồ để làm việc , ăn chơi , ngủ… Đừng lãng phí thời gian vào những việc không đâu lặp đi lặp lại. Facebook cung cấp các link URL để cho các bạn lấy được Token Facebook. If you have any type of concerns pertaining to where and the best ways to make use of access token của facebook là gì, you could call us at our web site. Ví dụ : Tài khoản của bạn là Fb cá nhân, nếu bạn có đoạn mã token đó thì bạn có thể làm cho nick của bạn like, share, remark… vào 1 status hay bài viết nào đó mà không cần phải đăng nhập vào tài khoản của mình.

Trên đây chính là một vài thông tin về token Facebook và hướng dẫn lấy token Facebok đơn giản nhất. Tôi muốn các nick phụ kết bạn với nick chính của mình thì làm sao ? Sử dụng các entry token đã được cấp, có thể truy cập trực tiếp vào tài khoản của người dùng, có thể thực hiện public hay xóa các nội dung giống như người dùng bằng việc sử dụng các token mà không cần biết tới mật kh

Tags:
token facebook là gì(38), access token của facebook là gì(19), access token của facebook là gì(19)

Bookmark & Share: